Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2010

arithmic
Play fullscreen
Reposted byobnoxiousdarynka

May 27 2010

arithmic

<!-- END OF RINGTONE 1 --> "If I Ever Leave This World Alive"

If I ever leave this world alive
I'll thank for all the things you did in my life
If I ever leave this world alive
I'll come back down and sit beside your
feet tonight
Wherever I am you'll always be
More than just a memory
If I ever leave this world alive

If I ever leave this world alive
I'll take on all the sadness
That I left behind
If I ever leave this world alive
The madness that you feel will soon subside
So in a word don't shed a tear
I'll be here when it all gets weird
If I ever leave this world alive

So when in doubt just call my name
Just before you go insane
If I ever leave this world
Hey I may never leave this world
But if I ever leave this world alive

She says I'm okay; I'm alright,
Though you have gone from my life
You said that it would,
Now everything should be all right

She says I'm okay; I'm alright,
Though you have gone from my life
You said that it would,
Now everything should be all right
Yeah should be alright

Flogging Molly - If I ever leave this world alive

March 31 2010

arithmic
0935 9641

March 26 2010

arithmic
2139 db6a
Reposted fromsupergood supergood viafasel fasel
arithmic

Czarne punkciki na zdjęciu to nanoroboty wykańczające komórkę rakową. Pierwsze testy na chorych ludziach dowiodły skuteczności terapii. Robocik przenika do tkanek, nie niepokojony przez układ odpornościowy, dostarcza do komórki siRNA i unieszkodliwia zmutowaną komórkę.

via Patrzycie na lekarstwo na raka
Reposted fromsober sober viafasel fasel

March 25 2010

arithmic
arithmic
4767 349d
FUCK YEAH
Reposted byKik4swilczakaterdomekatjahanksclariceprosiaczekkhodowla-hamakowtinieblasEineFragevonStiljanisozaurfaselobnoxiousTeereajaqbeukasiarzynastmigerdistanjmezajebanyminami

February 17 2010

arithmic
Zawsze iść - rozkaz, który mam we krwi
Małą wojnę w sobie mieć
Z każdym z was walczyć do utraty tchu

'Lady Pank, Mala Wojna

February 08 2010

arithmic
Boli jak cholera

a zwlaszcza kiedy z tym bolem wygrac nie mozesz.
I nie wiesz z kad sie bierze
Reposted byszarlotkaobnoxious
arithmic
Two o' clock in the morning baby,
I know it's late, I know it's late,
I'm dark and I like the night,
And I can make you feel alright,
I've been around for quite a while,
And I've learned how I can make you smile,
I know you won't refuse,
You know I'm Fast And Loose
Two o' clock in the morning sugar,
I know you're sleeping, you must be sleeping,
Why don't you invite me in?
Get yourself some original sin,
I'll wake you up, but stay in bed,
Don't get up, get down instead,
I don't need no excuse,
To like it Fast And Loose

No remorse
Two o' clock in the morning honey,
Let me in baby, let me in,
You know me, you know I'm wired,
I'm gonna stop you feeling tired,
I'm coming over and I won't be long,
Just let me finish writing this song,
I'm gonna blow your fuse
I know you like it Fast And Loose
arithmic
6571 d5be 500

!

Reposted fromobnoxious obnoxious

January 14 2010

arithmic
  A za pól roku będziemy chodzić do pracy, do szkoły, będziemy liczyć każdy grosz żeby moc sobie kupić wieczorem po piwie i czipsy z polskiego sklepu, i siedzieć w małym livingu, miedzy meblami ze sklepu z meblami z drugiej reki, przytuleni do siebie marząc o tym co będziemy mieć i robić w przyszłości. 
Ale wtedy już będę szczęśliwy. I wiem ze ty tez.
Reposted byprosiaczekkobnoxiousopuszek
arithmic
15. Kochasz mnie, i to jest najgorsze bo jesteś moim 'więźniem', tak jak i ja twoim

January 13 2010

arithmic
wtedy to aby prześcieradło i na cmentarz
arithmic
more as 'dangerous'
arithmic
Lol. what smartass puts a candle on a bed?
arithmic
3862 f1fb
SHOULD.
Reposted fromkyte kyte viafuckall fuckall
arithmic
5178 0f34 500
Reposted frommacjan macjan viaheroine88 heroine88
arithmic
O ile łatwiej jest powiedzieć "U mnie wszystko w porządku!" niż wyjaśniać, dlaczego najchętniej rozwaliłbyś łeb o ścianę z porządnego rozbiegu...
— krótkie dżouki
Reposted fromssnamor ssnamor viakeep-calm keep-calm

January 09 2010

arithmic
7476 2696
Reposted fromkeep-calm keep-calm viaobnoxious obnoxious
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl